top of page
TAWARAN TEKNIK

A Bacteria Strain for Treatment of Cocoa Tree Disease

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to an agent for controlling a plant disease, characterised by comprising Bacillus salmalaya strain as an active bacterium. The present invention also provides a method for controlling the plant disease and a method for making a composition for controlling the plant disease.

Mega - Trend

Innovative Technologies of the Future, Agriculture sector

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

MY-178699-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page