top of page
TAWARAN TEKNIK

A Biosensor for Detecting and Characterizing a Biological Material

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a biosensor for detecting and characterising a biological material. The biosensor detects and characterises the biological material based on its electronic properties. The biosensor comprises at least two electrodes disposed on a substrate, a supply module, a frequency controller and a measurement module. The supply module, frequency controller and measurement module are connected to the at least two electrodes.

Mega - Trend

Innovative Technologies of the Future, Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

PI 2020001608

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page