top of page
TAWARAN TEKNIK

A Brazed Diamond Cutting And Abrasive Tool

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a brazed diamond tool comprising a plurality of layers, characterized by: a plurality of diamond particles coated with a transition metal; at least two porous metal foam layers sandwiching the plurality of diamond particles; a filler alloy layered on the porous metal foam layer; a metal substrate layered on the filler alloy; and said plurality of layers being heated under vacuum to form the brazed diamond tool. Disclosed herein also is a method of producing said brazed diamond tool.

Mega - Trend

Factory of the Future: SMART and GREEN

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

MY-168628-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page