top of page
TAWARAN TEKNIK

A Citation Assessment System and a Method Thereof

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention provides a citation assessment system, comprising means for classifying configured to classify type of plurality of research papers, means for identifying configured to identify position of plurality of citations in the plurality of research papers, means for ranking each of the plurality of citations based on position of each of the plurality of citations in the plurality of research papers, means for evaluating each type of the plurality of research papers separately, means for generating impact factor of each of plurality of journals for the plurality of research papers and means for determining, h-index for plurality of authors of the plurality of research papers. Further, a citation assessment method is provided.

Mega - Trend

Education, Education tools

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 2

Nombor Paten

PI 2015704780

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page