top of page
TAWARAN TEKNIK

A communication device for a person with communication impairment

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a communication device for a person with communication impairment comprising: a base; a display screen; a plurality of functional blocks; an enclosure coupled to the base; and characterized by: a digital audio generator; a data storage means; an adjusting means for adjusting a display condition of the display screen and the output audio; the plurality of functional blocks includes a short cut key module for generating an immediate audio and/or visual message when said key module is actuated; the plurality of functional blocks is provided with identifying images to ease a user in identifying a function of each functional block; a processing module comprising a microprocessor functionally connected to the display screen, the plurality of functional blocks, the digital audio generator, the data storage means, the adjusting means and the short cut key module.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 7

Nombor Paten

MY-184116-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page