top of page
TAWARAN TEKNIK

A Composition for Controlling Microbial Growth Of Banana Plants

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a method for controlling microbial growth of a 5 banana plant, a microbial control agent and a method for producing said microbial control agent. Said microbial control agent comprises of Bacillus salmalaya strain 139SI, which appears to be useful in controlling banana plant pathogen as well as promoting healthy banana plant growth.

Mega - Trend

Agriculture, Future Application in Agriculture Sector

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

UI 2015701013

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page