top of page
TAWARAN TEKNIK

A Device for Profiling and Identifying an Oligonucleotide

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a device for profiling 5 and identifying a sample of an oligonucleotide. The device profiles the oligonucleotide based on its electronic properties, wherein the electronic properties refer to electronic parameters of a Schottky diode formed by the oligonucleotide. The device comprises of a first electrode and a second electrode disposed on a substrate, and a source measure unit.

Mega - Trend

Innovative Technologies of the Future, Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

UI 2020001869

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page