top of page
TAWARAN TEKNIK

A Floating Solar Exposure Optimisation Apparatus

TINJAUAN TEKNOLOGI

There is provided a floating solar exposure optimization apparatus comprising: at least one vessel, each including at least two compartments, each of the compartments being configured to be able to vary its buoyancy; at least one solar energy collector being mounted to the at least one vessel; and a central axle including a resting portion at each end, the central axle being mounted to the at least one vessel. It is advantageous that the variation of the buoyancy of each compartment enables a tilting movement of the at least one solar energy collector when the apparatus is placed in water.

Mega - Trend

Future Global Power Generation, Infrastructure Development: Power, Water and Transport, Energy and Power

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 1

Nombor Paten

PI 2015001755

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page