top of page
TAWARAN TEKNIK

A Fusion Fragment Encoding an Enfluenza A Virus Hemagglutinin and Method for Preparing the Same

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a fusion fragment characterised by an influenza A virus hemagglutinin gene; a Lactococcus lactis N-acetylmuramidase gene; wherein the influenza A virus hemagglutinin gene and the Lactococcus lactis N-acetylmuramidase gene are joined by a peptide linker. A method for preparing a fusion fragment is also provided in the present invention.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

MY-175691-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page