top of page
TAWARAN TEKNIK

A Magnetic Apparatus for Wastewater Treatment and a Method Thereof

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention provides a magnetic apparatus for wastewater treatment, comprising a wastewater treatment tank having wastewater and plurality of magnetically separable adsorbents, an inlet for providing the wastewater in the wastewater treatment tank, a mixing equipment configured to form a mixture of the wastewater and the plurality of magnetic separable adsorbents, an outlet for taking out treated water from the wastewater treatment tank, plurality of magnet bars provided at a bottom end of the wastewater treatment tank and a magnet controller configured to control the plurality of magnet bars. Further, a method for wastewater treatment is also provided.

Mega - Trend

Water and Transport, Renewable

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 6

Nombor Paten

MY-184121-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page