top of page
TAWARAN TEKNIK

A Method for Dehydrating Natural Gas

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a method for dehydrating natural gas, characterised by contacting the natural gas with a deep eutectic solvent.

Mega - Trend

Renewable, Energy and Power, Future Global Power Generation

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

MY-171819-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page