top of page
TAWARAN TEKNIK

A Method For Detecting Plasmodium Vivax

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a method for detecting Plasmodium vivax in a specimen, characterised by the steps of: amplifying a region of the Plasmodium vivax DNA by using a primer set comprising nucleotide sequences selected from a group consisting of SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5, and SEQ ID NO: 6; and detecting the amplified product; wherein the presence of amplified product indicates the presence of Plasmodium vivax in the specimen.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

MY-169324-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page