top of page
TAWARAN TEKNIK

A Method of Identifying a Source of Digital Image

TINJAUAN TEKNOLOGI

A method of identifying a source of a digital image is provided, the method includes the steps of extracting a set of predetermined number of features, producing a classification model, extracting image features of unknown digital source, testing features against that of classification model and predicting results of the digital image source.

Mega - Trend

Electronics and Security

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

MY- 150620-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page