top of page
TAWARAN TEKNIK

A Nano Liquid Lubrication Composition and Its Preparation Method

TINJAUAN TEKNOLOGI

A lubricating composition comprises a liquid lubricant oil and silica of nano-size dispersed homogeneously within the lubricant oil.

Mega - Trend

Innovative Technologies of the Future, Factory of the Future: SMART and GREEN

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

MY-166526-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page