top of page
TAWARAN TEKNIK

A Novel Beta-Glucan-Rich Polysaccharide Formulation with Anti-diabetic and Anti-obesity Effects from Pleurotus Sajor-Caju

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention provides a formulation for use as a medicament for treating obesity and diabetes mellitus. The said formulation consists of a combination of Beta-glucan and Alpha-glucan polysaccharide obtained from Pleurotus Sajor-caju with 75 to 85% by weight of Beta-glucan polysaccharide and 1 to 10% by weight of Alpha- glucan polysaccharide. The said formulation can serve as a potential antidiabetic and antiobesity agent.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 2

Nombor Paten

MY-173897-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page