top of page
TAWARAN TEKNIK

A Pharmaceutical Composition for Treating a Spina Bifida

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a pharmaceutical composition for treating a spina bifida wherein said pharmaceutical composition is an extract from Nigella sativa. Besides, said extract comprising linoleic acid.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 2

Nombor Paten

UI 2018001165

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page