top of page
TAWARAN TEKNIK

A Process and a System for Manufacturing Alloy Sheets with Improved Plastic Properties

TINJAUAN TEKNOLOGI

A process for manufacturing alloy sheets comprising the steps of providing a raw material in a crucible from an upper orifice of a furnace at a temperature in range of 750C - 1200C and allowing the raw material to melt, discharging the molten raw material to a lower orifice of a nozzle in the furnace, spraying the molten raw material in form of disintegrated droplets from the lower orifice on a rotating substrate by using an air jet and depositing the disintegrated droplets on a top surface and a bottom surface of the rotating substrate. Further, the step of depositing comprises covering the top surface and the bottom surface of the rotating substrate completely with the disintegrated droplets and forming the alloy sheets. Also, the raw material is an alloy comprising Mn 0.24 wt.%, Fe 0.4 wt.%, Ni 0.11wt.%, 4.21 wt.% Cu, Zn 0.15 wt.% and remainder being Al. Further, a system or manufacturing alloy sheets is provided.

Mega - Trend

Chemicals and Materials, Factory of the Future: SMART and GREEN

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

PI 2015704802

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page