top of page
TAWARAN TEKNIK

A Process For Polymerization Of Olefin

TINJAUAN TEKNOLOGI

A process for the polymerization of olefin using polymerization catalysts comprising the product of the reaction between a transition-metal salt/mixed-metal compound, a carboxylic acid/substituted carboxylic acid, and a metal alkyl compound.

Mega - Trend

Chemicals and Materials

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

MY-165462-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page