top of page
TAWARAN TEKNIK

A Process for Producing Transgenic Seaweeds via Agrobacterium – mediated Transformation

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a process for producing improved strains of transgenic seaweeds via Agrobacterium-mediated transformation. The transgenic seaweeds are produced by preparing of seaweed thalli: culturing of a transformation-competent Agrobacterium species containing desired genes; wounding of multicellular thalli of seaweed by using a line sterilized needle; infecting of wounded seaweed with said transformation-competent Agrobacterium species; and culturing of infected seaweed for a time sufficient to effect transformation of said seaweed. Preferably, said seaweeds arc red seaweeds of genus Gracilaria, and more preferably Gracilaria changii.

Mega - Trend

Innovative Technologies of the Future, Factory of the Future: SMART and GREEN

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

MY-176007-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page