top of page
TAWARAN TEKNIK

A Surgical Screw Device

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention provides a surgical screw device comprising a screw body ; a screw tip extending from the first end of the screw body; a screw head extended from the second end of the screw body; characterised in that the screw head comprises a projection extending downwardly for holding a fixation member.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

UI 2018703174

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page