top of page
TAWARAN TEKNIK

A System for Cleaning a Photovoltaic Panel

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a system for cleaning a photovoltaic panel, more particularly the present invention relates to a system for self-cleaning of a photovoltaic panel comprising a photovoltaic collector panel, and a cleaning apparatus coupled to the photovoltaic collector panel , wherein the cleaning apparatus is coupled anterior of the photovoltaic collector panel, of which the cleaning apparatus comprises a frame, a conveyor, a cleaning member coupled to the conveyor, and an inlet for delivering fluid to the photovoltaic collector panel

Mega - Trend

Chemicals and Materials

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

PI 2019002410

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page