top of page
TAWARAN TEKNIK

A Three-dimensional Zinc Oxide Nanostructure, Method And System For Fabricating Thereof

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a three-dimensional zinc oxide nanostructure characterized by: a hexagonal three-dimensional zinc oxide nano pillar stacked of a plurality of hexagonal two-dimensional zinc oxide nano plates; and a hexagonal pyramid formed at the top of said nano pillar. Further, a method and a system of fabricating said three-dimensional zinc oxide nanostructure also disclosed herein.

Mega - Trend

SMART Cities and SMART Infrastructure, Future of Consumer Electronics, Energy and Power, Electronics and Security

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

PI 2020005651

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page