top of page
TAWARAN TEKNIK

A Vehicle Identification System For A Visual and/or Hearing Impaired Person

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a vehicle identification system comprises a vehicle module and a detection module, characterized by: the vehicle module situated with a vehicle, comprising a vehicle input means for inputting vehicle identity and vehicle directional data; a vehicle module microcontroller for storing the vehicle identity and vehicle directional data; and a vehicle transmitter for transmitting a carrier signal corresponding with the vehicle identity and vehicle directional data; the detection module situated with a vehicle command centre, comprising a detection module receiver for receiving the carrier signal from the vehicle module; a detection module microcontroller for matching the carrier signal with pre-stored data and modulating the frequency carried by said carrier signal into a second frequency to be carried by the matched carrier signal; and a detection transmitter for transmitting the matched carrier signal, wherein the detection transmitter is a radio frequency transmitter; an individual module situated with an external device, comprising an individual input means for inputting an individual identity and individual directional data; a first signal receiver for receiving the carrier signal corresponding with the vehicle identity and directional data from the vehicle module; a second signal receiver for receiving the matched carrier signal from the detection module, wherein the second signal receiver is a radio frequency receiver; and an individual module microcontroller for storing, processing, identifying and matching the carrier signal of the vehicle identity and vehicle directional data with the individual identity and individual directional data respectively to obtain a matched result; wherein the individual module microcontroller further generates an audible message corresponding with the matched result,

Mega - Trend

Automotive, Innovative Technologies of the Future

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

MY-154402-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page