top of page
TAWARAN TEKNIK

An Electrochemical Sensor for Detecting and Characterizing a Biological Material

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to an electrochemical sensor for detecting and characterising a biological material in a sample solution. The electrochemical sensor detects and characterises the biological material based on its electronic and electrochemical properties. The electrochemical sensor comprises three electrodes 10 fabricated on a substrate, and a potentiostat.

Mega - Trend

Innovative Technologies of the Future, Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

PI 2020001607

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page