top of page
TAWARAN TEKNIK

An Improved Solar Water Heater

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to an improved solar water heater that prevents overheating and extends operating time of water heating. The improved solar water heater includes an absorber plate, a glass, a water transfer manifold, an enclosure, a heat pipe and a shape-stabilized phase change material.

Mega - Trend

Innovative Technologies of the Future, Future Global Power Generation, Energy and Power

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 6

Nombor Paten

UI 2016700893

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page