top of page
TAWARAN TEKNIK

An In-Pipe Hydropower Generator

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to an in-pipe hydropower generator comprising a main channel, a plurality of gate valves, a pressure meter, characterised by a power generation channel positioned within the main channel for diverting inflow liquid from said main channel, said power generation channel having a nozzle to pressurize said inflow fluid, a vertical turbine operatively coupled to said power generation channel, and wherein said vertical turbine comprising a plurality of blades positioned across said power generation channel and contacting with said pressurized inflow water for power generation.

Mega - Trend

SMART Cities and SMART Infrastructure, Infrastructure Development: Power, Water and Transport, Energy and Power

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 6

Nombor Paten

PI 2019007588

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page