top of page
TAWARAN TEKNIK

An Interactive Speech Learning Method

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to an interactive speech learning method, characterised by the steps of: providing a computer programme with a storyline to deliver a conversation between a virtual character and a robotic toy, wherein the conversation prompt a verbal response from a user; analysing the verbal response using the computer programme to determine a fluency level of the verbal response; and providing a visual feedback using the robotic toy and a verbal feedback using the robotic toy and/or the computer programme to the user based on the fluency level.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 7

Nombor Paten

MY-167556-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page