top of page
TAWARAN TEKNIK

Apparatus For Scarifying Seeds

TINJAUAN TEKNOLOGI

An apparatus is adapted from a food processor to scarify seeds. The blade of the food processor is removed. An abrasion channel is formed in the container by two layers of sand paper. The abrasion surface of the sand paper is in an opposing manner to scarify seeds placed in the channel. The first layer of sand paper is affixed on the rotation surface of a rotatable shaft. The second layer of sand paper is affixed in a radius of the shaft. It takes around two minutes to scarify Mucuna Bracteata seeds.

Mega - Trend

Factory of the Future: SMART and GREEN

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 5

Nombor Paten

PI 2020002411

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page