top of page
TAWARAN TEKNIK

Artificial Saliva Liquid

TINJAUAN TEKNOLOGI

A gargle composition for alleviating xerostomia condition, which comprises: water retention-humidifiers selected from anyone or combination of carboxymethycellulose sodium (NACMC), carboxymethylcellulose (CMC) of hydroxyprophylmethylcellulose (HPMC); saliva stimulants selected from a group consisting of sorbitol, xylitol and glucose; buffering agents; and a preservative.

Mega - Trend

Chemicals and Materials

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 2

Nombor Paten

MY-158071-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page