top of page
TAWARAN TEKNIK

Automated Rapid Maxillary Expander (ARME)

TINJAUAN TEKNOLOGI

An maxillary expander comprising a plurality 5 of tooth engaging means extending from an expanding means for adjusting the tooth engaging means to widen a patient's maxilla; the expanding means being adjusted by a threaded screw that driven by a microgear; characterized in that the microgear is actuated by a microcontroller through a micromotor.

Mega - Trend

Healthcare, Dental

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 5

Nombor Paten

MY-183777-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page