top of page
TAWARAN TEKNIK

Cloning, Overexpression & Purification of A Recombinant Lectin of A Tiger Milk Mushroom Lignosus Rhinocerus

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention discloses a method to produce a recombinant lectin of a Tiger Milk Mushroom Lignosus rhinocerus. The method according to the present invention comprising the steps of cloning, overexpression and purification of a recombinant lectin. The produced recombinant lectin is the lectin protein found in the high-molecular-weight fraction of Lignosus rhinocerus extract which demonstrates 10 high selectivity for cancer breast cells and not cytotoxic to normal breast cells

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

PI 2018702866

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page