top of page
TAWARAN TEKNIK

Fiber Bragg Grating Accelerometer

TINJAUAN TEKNOLOGI

There is disclosed a fiber Bragg grating (FBG) accelerometer for vibration detection. The FBG accelerometer comprises a sensing means and a magnetic damping means. The sensing means of the FBG accelerometer further comprises a FBG sensor and an optical fiber. The magnetic damping means of the FBG accelerometer further comprises a cantilever beam, at least two permanent magnets, at least one damping plate, a base and a support column.

Mega - Trend

Measurement and Instrumentation

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 5

Nombor Paten

PI 2018702530

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page