top of page
TAWARAN TEKNIK

Financial Management Educational Kit

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention discloses a financial management educational kit comprises a set of cards with instructions; a dice ; marbles; and bowls with the aim to educate children in managing finance;

Mega - Trend

Education

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 8

Nombor Paten

MY-174369-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page