top of page
TAWARAN TEKNIK

Growth Promoting Biofertliser

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a growth promoting biofertiliser characterized by a microbial culture comprising Bacillus salmalaya.

Mega - Trend

Future Application in Agriculture Sector

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

MY-168632-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page