top of page
TAWARAN TEKNIK

Hyperoxygenated Media Alternating Vacuum Assisted Closure System

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention disclosed a Hyperoxygenated Media Alternating Vacuum Assisted Closure (HAVAC) system which is able to promote wound healing. The HAVAC system consists of the hyperoxygenated media irrigation phase (Phase 1) and the vacuum assisted closure phase working phases. In a preferred embodiment, the HAVAC system according to the present invention consists of a hyperoxygenated media; an irrigation reservoir; a fluid outlet valve; a fluid irrigation tube; a spongiform material dressing; an adhesive drape; an evacuation media tube; a phase alternate valve; a vacuum pump; a pump outlet tube; an evacuation media filtration and disposal unit; and a filtered evacuation media tube.

Mega - Trend

Chemicals and Materials

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

PI 2019001610

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page