top of page
TAWARAN TEKNIK

Knee Synovial Fluid Pressure Measurement Methods

TINJAUAN TEKNOLOGI

According to an aspect of the invention, a knee synovial fluid measurement method is disclosed. The method includes identifying a suitable knee brace. Compression features of the brace are checked. The method further includes designing a knee synovial fluid pressure measurement system.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 6

Nombor Paten

PI 2015700935

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page