top of page
TAWARAN TEKNIK

Marine Water Energized System

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention discloses a marine water energized system for treating marine water and producing energized marine water for aquaculture of marine living organisms. The marine water energized system is constructed with several supportive devices and all the supportive devices are connected with a water piping system. The supportive devices are selected form the group of: a sediment well; a sludge remover with an air blower; a sludge tank; a mechanical filter; 3 filtering supportive devices; a venture skimmer; an ultraviolet sterilizer; and a captivity tank which equipped with the aerator and oxygen trapper.

Mega - Trend

Renewable, Water and Transport, Environment and Water

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

MY-173136-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page