top of page
TAWARAN TEKNIK

Maxillofacial Implants by an Injection Molding of Metal Powders(MIM) Using A Binder-System Of Palm Oil Derivatives

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention described a maxillofacial implant prepared by injection molding of metal powders that uses a binder-system from a mixture of 40'7c polyethylene and 60vol'c palm stearin.

Mega - Trend

Healthcare, Wellness and Well Being (HWW)

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

MY-174986-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page