top of page
TAWARAN TEKNIK

Method for Microwave-Assisted Extraction of Bioactive Compounds from Plant Part

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a method for microwave-assisted extraction of bioactive compounds from plant part, comprising the steps of: immersing the plant part in an extraction solvent at a predetermined solvent to feed ratio to form a sample mixture; and irradiating the sample mixture in a closed microwave system at a predetermined power for a predetermined duration under heating modes selected from constant power mode, multi-steps power mode, intermittent power mode and constant temperature mode, wherein the predetermined power rely on actual absorbed power and absorbed energy irradiated during diffusion step of the microwave-assisted extraction.

Mega - Trend

Energy and Power, Chemicals and Materials

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

PI 2015702553

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page