top of page
TAWARAN TEKNIK

Method of Cloning, Expression, Purification of Serine Protease(S) From Lignosus Rhinocerus

TINJAUAN TEKNOLOGI

Disclosed are a method for cloning genes of a plurality of serine proteases (SPs). The method includes a step of extracting ribonucleic acid (RNA) from Lignosus rhinocerus (TM02). The plurality of serine protease (SPs) is obtained from Lignosus rhinocerus (TM02). The plurality of serine protease (SPs) include a GME4347 RNA and a GME8711 RNA. The method includes a step of performing a reverse transcription-polymerse chain reaction (RT-PCR) to synthesize a complementary DNA (cDNA) to GME4347 RNA and the GME8711 RNA. The method includes a step of cloning the complementary DNA (cDNA) to GME4347 RNA and the GME8711 RNA into a pGEM-T Easy Vector System I and transformed into Escherichia coli BL21 (DE3) cells.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

PI 2020003670

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page