top of page
TAWARAN TEKNIK

Method Of Fabricating Graphene-Based/ Algal Biofilmelectrode For Application In A Biophotovoltac Device

TINJAUAN TEKNOLOGI

A method of preparing an electrode for use in a biophotovoltaic device, comprising the steps of: coating a self-assembled film on a substrate using Langmuir-Blodgett technique; and immersing the coated substrate into an microalgae culture, followed by incubating thereof to grow microalgae thereon hence obtaining a biofilm, characterised in that the self-assembled film is derived from graphene.

Mega - Trend

Energy and Power

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

PI 2014703632

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page