top of page
TAWARAN TEKNIK

Method of plasmodium falciparum DNA extraction

TINJAUAN TEKNOLOGI

The invention provides a method of Plasmodium falciparum DNA extraction which comprises the step of microwave treatment of a sample tested as to content of P. falciparum. This method is very easy to perform, is reproducible, is fast, has very low technical requirements and does not employ costly or toxic reagents, neither a costly equipment.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 2

Nombor Paten

MY-174996-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page