top of page
TAWARAN TEKNIK

Microtube And The Method Of Producing Thereof

TINJAUAN TEKNOLOGI

A microtube comprising one or more layers of base polymer and one or more layers of coagulant and method of producing thereof. Preferably, there are at least two layers of base polymer and two layers of coagulant in the microtube. The microtube used as an artificial blood vessel wherein the artificial blood vessels include artery, veins and capillaries.

Mega - Trend

Innovative Technologies of the Future, Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 5

Nombor Paten

PI 2019004950

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page