top of page
TAWARAN TEKNIK

Molecular Diagnostic Methods For Viral Encephalitis

TINJAUAN TEKNOLOGI

A method for diagnosis of viral encephalitis comprises contacting first nucleic acid sample with the first PCR reagent including at least one primer pair selected from primer sequence set forth in SEQ ID No 1 and SEQ ID No 2, SEQ ID No 3 and SEQ ID No 4, or SEQ ID No 5 and SEQ ID No 6: and subjecting said first sample with the first PCR reagent to thermal cycling.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

MY-176012-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page