top of page
TAWARAN TEKNIK

Nucleic Acid Polyominoes

TINJAUAN TEKNOLOGI

A present invention discloses a nucleic acid polyominoes according to an embodiment. The polyominoe includes a number of elementary blocks. Each of the blocks has at least two single-stranded DNA sequences. A plurality of the blocks assembles into different heterogeneous shapes, further assembling into a larger structure- polyominoe. Formation of the polyominoe structure depends upon the self-organizing property of the DNA sequences, and independent of pre-fixed configuration of binding between the DNA shapes. The larger structure is optimized to generate a target nucleic acid polyominoe structure.

Mega - Trend

Chemicals and Materials

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

MY-185335-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page