top of page
TAWARAN TEKNIK

Outdoor Light Harnessing Renewable Energy

TINJAUAN TEKNOLOGI

An outdoor light to harness solar and wind energy is described. The street light, comprises a pole, and a light source fitted at the top part of the pole, characterized in that, a reflecting cover shrouds the light source and top part of the pole, said reflecting cover is provided with solar panel on top. A vertical axis wind turbine is adapted between the reflecting cover and solar panel. The wind turbine comprises of a power augmentation guide vane having guide vanes, an upper wall duct and lower wall duct inclined at an angle of 10 degrees to 80 degrees from the centre axis, said upper wall duct is flared upwards and lower wall duct is flared downwards.

Mega - Trend

Renewable, Energy and Power, Future Global Power Generation, Future Fortune Global 500

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

MY-166711-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page