top of page
TAWARAN TEKNIK

Painting Robot System

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a portable and simple robot system for painting particularly 2D surfaces. The robot system includes a spray-can system configured with a motor-controlling system that includes motor assemblies. The robot system is mountable on a vertical painting board. The robot system is user programmable through GUI in a computer, to move the spray-can system according to the programmed coordinates over the painting board, while following another program for spraying of the paint by a spray nozzle having a motorized control.

Mega - Trend

RoboSlaves, Information and Communication Technologies, Innovative Technologies of the Future

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 2

Nombor Paten

MY-174437-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page