top of page
TAWARAN TEKNIK

Palm Oil-based Compounds as Environmentally Friendly Plasticisers for PVC

TINJAUAN TEKNOLOGI

A plasticiser for polyvinyl chloride (PVC) comprising an alkyd compound derived from palm oil, a polyol and a polycarboxylic acid or acid anhydride

Mega - Trend

Agriculture, Future Application in Agriculture Sector

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

MY-171591-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page