top of page
TAWARAN TEKNIK

Salicyclic Acid Loaded Lipid Nanoparticles With Prolong Property

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention disclosed a lipid nanoparticles carrier formulation to encapsulate a salicylic acid to reduce the skin irritation side effects of the salicylic acid and to provide prolong release property of the said salicylic acid. The lipid nanoparticles carrier formulation consists of 50 to 70 wt% of stearic acid and 30 to 50 wt% of oleic acid as the raw material of lipid nanoparticles to encapsulate the salicylic acid; and 0.25 to 2.0 wt% non-ionic surfactant to stabilize the lipid nanoparticles. Besides, the present invention also disclosed salicylic acid loaded lipid nanoparticles and a method of making the same.

Mega - Trend

Chemicals and Materials

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

PI 2015700059

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page