top of page
TAWARAN TEKNIK

Self-Standing Turning Transfer Device

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a turning transfer device, comprising: a rotatable platform; a base secured beneath the rotatable platform; characterised by: a shaft mounted on the base; a handrail connected to an elongated bar, said elongated bar being slidably engaged with the shaft; and fastening means for adjustably securing the elongated bar to the shaft.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 5

Nombor Paten

MY-175987-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page